Skip to main content

Wide Series for Hotel Project

WEB1051W

WEB1051W

 

 • เต้ารับมีดโกนไฟฟ้า สีขาว
 • กำลังไฟฟ้าเข้า 220V~
 • กำลังไฟฟ้าออก 240V~/110V~

WEB5781W

WEB5781W

 

 • สวิตช์คีย์การ์ดอิเล็กทรอนิกส์ สีขาว
 • 16A 220V~

WEG5401-011

WEG5401-011

 

 • สวิตช์กระดิ่งประตู

WEG5401-01

WEG5401-01

 

 • สวิตช์กระดิ่งประตู

WEG5001K-031

WEG5001K-031

 

 • สวิตช์ทางเดียว สำหรับใช้ในโรงแรม
 • แสดงสัญญาณ “ทำความสะอาดห้อง”
 • 16AX 250V~

WEG5001K-03

WEG5001K-03

 

 • สวิตช์ทางเดียว สำหรับใช้ในโรงแรม
 • แสดงสัญญาณ “ทำความสะอาดห้อง”
 • 16AX 250V~

WEG5002K-021

WEG5002K-021

 • สวิตช์ 3 ทาง สำหรับใช้ในโรงแรม
 • แสดงสัญญาณ “ห้ามรบกวน”
 • 16AX 250V~

WEG5002K-02

WEG5002K-02

 • สวิตช์ 3 ทาง สำหรับใช้ในโรงแรม
 • แสดงสัญญาณ “ห้ามรบกวน”
 • 16AX 250V~

WEG3032R-021

WEG3032R-021

 

 • ไพล็อตแล้มป์แสดงสัญญาณ “ห้ามรบกวน”
 • อุปกรณ์สีดำ ไพล็อตแล้มป์สีแดง
 • 220V~

WEG3032R-02

WEG3032R-02

 

 • ไพล็อตแล้มป์แสดงสัญญาณ “ห้ามรบกวน”
 • อุปกรณ์สีดำ ไพล็อตแล้มป์สีแดง
 • 220V~

WEG3032G-031

WEG3032G-031

 

 • ไพล็อตแล้มป์แสดงสัญญาณ “ทำความสะอาดห้อง”
 • อุปกรณ์สีดำ ไพล็อตแล้มป์สีเขียว
 • 220V~

WEG3032G-03

WEG3032G-03

 

 • ไพล็อตแล้มป์แสดงสัญญาณ “ทำความสะอาดห้อง”
 • อุปกรณ์สีดำ ไพล็อตแล้มป์สีเขียว
 • 220V~