Skip to main content

Hand Dryer

FJ-T09A3

FJ-T09A3

 • รุ่นที่มาพร้อมกับถาดรองน้ำ
 • เป่าแห้งได้รวดเร็วเพียง 4-9 วินาที ด้วยอัตราความเร็วลมที่ 110 ม./วินาที
 • ควบคุมการทำงานด้วยระบบเซ็นต์เซอร์
 • ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุที่เคลือบสารป้องกันแบคทีเรีย
 • ซึ่งมีระบบป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในทุกส่วน
 • มีสวิตซ์เปิด/ปิด เพื่อควบคุมตัวทำความร้อน

FJ-T09B3

FJ-T09B3

 • รุ่นกระทัดรัด
 • เป่าแห้งได้รวดเร็วเพียง 4-9 วินาที ด้วยอัตราความเร็วลมที่ 110 ม./วินาที
 • ควบคุมการทำงานด้วยระบบเซ็นต์เซอร์
 • ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุที่เคลือบสารป้องกันแบคทีเรีย
 • ซึ่งมีระบบป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในทุกส่วน
 • มีสวิตซ์เปิด/ปิด เพื่อควบคุมตัวทำความร้อน