LED Dimmable

LED

LED-Dimmer Switch 50W 220V῀


Dimension ขนาดผลิตภัณฑ์


Wring วิธีการต่อสาย

 • Short-Circuit Protection เมื่อต่อไฟผิดสัญญาณไฟจะกระพริบแจ้งเตือน
 • คงระดับความสว่างที่ชื่นชอบได้ด้วยปุ่ม Push off/on
 • ปรับระดับแสงสว่างได้นุ่มนวล ไร้เสียงรบกวน

 • คำแนะนำ : การเลือกใช้หลอดไฟให้เหมาะสม

 • เมื่อใช้หลอดฮาโลเจนแรงดันต่ำใช้หม้อแปลง แปลงแรงดันจาก 220V เป็น 12V
 • หลอดไฟที่ใช้ต้องเป็นหลอดแบบมีฟิวส์ในตัวเท่านั้น มิฉะนั้นสวิตช์หรี่ไฟ อาจเสียหายได้เมื่อหลอดไฟขาด
 • ความสว่างขณะหรี่ไฟ ขึ้นอยู่กับหลอดแอลอีดีที่ใช้
 • เมื่อทำการจ่ายไฟเข้าสู่วงจร หลอดแอลอีดีอาจสว่างขึ้นชั่วขณะ
 • ในกรณีเชื่อมต่อสวิตช์หรี่กับหลอดแอลอีดี 2 ดวงขึ้นไป แนะนำให้ใช้ หลอดแอลอีดีชนิดปรับแสงได้ที่กำลังวัตต์และผู้ผลิตเดียวกัน
 •    

  แนะนำการใช้ร่วมกับฝาและอุปกรณ์เสริม